Prvotná kalibrácia zdarma. Viac info na https://www.dreger.sk/kalibracie-alkohol-testerov/