Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Bezkontaktný infračervený teplomer T16

79 € –49 %
Bezkontaktný infračervený teplomer T16
79 € –49 % 39,90 €
Skladom
Môžeme doručiť do:
31.5.2022

Bezkontaktný infračervený teplomer T16 s meracím rozsahom od 32°C do 42,9°C.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bezkontaktný infračervený teplomer T16 s meracím rozsahom od 32°C do 42,9°C.

Zelená (normálna teplota): pod 37,2 °C
Žltá (mierne zvýšená teplota): 37,4 - FV °C
Červená (vysoká horúčka): nad FV °C

FV - nastaviteľný bod horúčky, štandartne 37,8°C

Hmotnosť: 101g

Napájanie: 2x AAA batérie

Rozlíšenie: 0,1 °C

Presnosť merania: +/- 0,2 °C

Vzdialenosť merania: 5 - 15 cm

Pamäť: 32 meraní

Teplota skladovania: -20 - 60 ° C

Prevádzková teplota: 16 - 35 ° C

Zvuková signalizácia ukončenia merania teploty

Možnosť výberu režimu merania - ľudské telo alebo objekt

 

Návod na pouzitie:

Infračervený teplomer NX-2000 - T16
Teplomer funguje na princípe bezdotykového merania infračerveného vyžarovania tepla z povrchov.
Upozornenia
- Nedotýkajte sa infračerveného senzora ani doňho nefúkajte. Nenechajte do senzora vniknúť paru.
- Ak je rozdiel medzi tepotou miestnosti, v ktorej ste teplomer skladovali a teplotou miestnosti, v ktorej idete merať, nechajte teplomer prispôsobiť teplote v mieste merania po dobu približne 30 minút.
- Uchovávajte teplomer mimo dosahu detí.
- Nemerajte teplotu v bezprostrednej blízkosti zdroja tepla alebo klimatizačného zariadenia. Výkyvy okolitej teploty môžu ovplyvniť presnosť merania.
- Ak sa infračervený senzor zašpiní, vyčistite ho vatovou tyčinkou namočenou v čistom alkohole.
- Prístroj môžu poškodiť nárazy alebo iné neprimerané mechanické namáhanie.
- Vzdialenosť medzi senzorom a čelom / predmetom pri meraní teploty musí byť menšia ako 5 cm. Pri väčšej vzdialenosti sa zvyšuje riziko ovplyvnenia merania okolitými vplyvmi.
- Tesne pred meraním nejedzte a nepite, nevykonávajte fyzicky namáhavé činnosti. Pot ovplyvňuje presnosť merania.
- Použitie kozmetiky na pokožku ovplyvňuje presnosť merania.
- Nevystavujte vlhku ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Zariadenie môže byť poškodené silným elektromagnetickým žiarením. Nepoužívajte teplomer v bezprostrednej blízkosti zdrojov takéhoto žiarenia (napr. mobilné telefóny, mikrovlnné rúry).
- Nepoužívajte teplomer na mieste, kde je na koži chrasta, alebo kožné ochorenie. Takéto ochorenie môže ovplyvniť vyžarovanie tepla kožou. Nepoužívajte cez vlasy.
- Batérie vkladajte s ohľadom na označené póly.
- Prístroj má nastavený rozsah merania teploty v rozmedzí 32 – 42,9 ⁰C (telesná teplota); resp. 0 – 99,9 ⁰C (teplota predmetov).
Teplomer využíva elekromagnetické žiarenie iba pre svoje interné funkcie. Preto je intenzita žiarenia, ktoré teplomer vyžaruje, veľmi nízka.

 

Vlastnosti a funkcie
Podsvietenie displeja:
Prístroj využíva trojfarebné podsvietenie displeja na zlepšenie informovania o nameranej teplote.
Zelená: teplota do 37,2 ⁰C vrátane
Žltá: teplota medzi 37,3 a 37,8 ⁰C
Červená: horúčka – prednastavená na hodnotu 37,8 ⁰C. Pre nastavenie inej teploty pozri časť Nastavenia.
Pamäť meraní:
Prístroj má pamäť na 32 posledných meraní.
Pre prezeranie pamäte meraní krátko stlačte tlačidlo , keď je prístroj vypnutý. Rovnakým tlačidlom sa posúvate medzi jednotlivými výsledkami.
Pre vymazanie pamäte meraní stlačte a držte tlačidlo , keď je prístroj vypnutý. Po približne 5 sekundách sa na displeji zobrazí nápis CLR, ktorý oznamuje, ze pamäť meraní bola vymazaná. Prístroj sa následne opäť vypne.
Vypnutie:
Prístroj vypnete stlačením tlačidla .
Automaticky sa prístroj vypne po 60 sekundách od posledného použitia.
Batérie:
Používajte iba nepoškodené batérie typu AA s približne rovnakou zostatkovou kapacitou. Dávajte pozor na správne vloženie s ohľadom na označené póly.
Keď je zostatkové napätie batérií nízke (menšie ako 2,6V), displej zobrazí symbol . Vymeňte batérie.

 

Postup merania
1. Pre zapnutie prístroja krátko stlačte tlačidlo . Displej sa zasvieti a postupne prepne farby podsvietenia. Prístroj vykoná vnútorný test a následne zobrazí - - -. Keď začne na displeji blikať znak ⁰C, prístroj je pripravený na meranie.
2. Prístroj môže byť použitý na meranie telesnej teploty, ako aj teploty predmetov v domácnosti (pozor na rozsah teplôt). Každá funkcia je znázornená piktogramom. Medzi funkciami prepnete stlačením tlačidla .
3. Namierte senzor prístroja na čelo alebo na meraný predmet vo vzdialenosti menšej ako 5 cm. Merané miesto je osvetlené modrým pozičným svetlom z prístroja. Najlepším miestom na meranie telesnej teploty je stred čela. Pri meraní teploty predmetov dajte pozor na paru, ktorá by mohla vniknúť do prístroja.
4. Krátko stlačte tlačidlo . Po približne 1 sekunde prístroj pípne, meranie je ukončené. Na displeji sa zobrazí nameraná teplota. Podsvietenie displeja sa zmení podľa nameranej teploty (pre detaily pozri časť Podsvietenie displeja).

 

Nastavenia
Do nastavení prístroja sa dostanete stlačením tlačidla , keď je prístroj vypnutý.
Jednotlivé nastavenia sú označené znakmi F1 – F5. Medzi nimi sa prepína stlačením tlačidla . Hodnota nastaveného parametra sa mení stlačením tlačidla .

 Nastaviteľné parametre:
F1 – Zvukové upozornenia: zapnuté alebo vypnuté.
F2 – Horúčka: prednastavená na 37,8 ⁰C. Môže byť nastavená v intervale 37,5 – 39 ⁰C.
F3 – Kompenzácia výkyvov teploty. Prednastavená na 0 ⁰C. Môže byť nastavená v intervale -2 – 2 ⁰C.
F4 – Pozičné svetlo: zapnuté alebo vypnuté.
F5 – Jednotka teploty: Prednastavená na ⁰C. Môže byť nastavená na ⁰C alebo ⁰F.
Technické špecifikácie
Napätie zdroja: DC 3V (2x alkalická batéria AA).
Príkon: 0,1 W
Princíp merania: Meranie intenzity infračerveného žiarenia
Rozsah teplôt: 32 – 42,9 ⁰C (telesná teplota); resp. 0 – 99,9 ⁰C (teplota predmetov)
Minimálny diel: 0,1 ⁰C
Presnosť: +/- 0,2 ⁰C v rozsahu 35,0 – 42,0 ⁰C, mimo rozsahu je +/- 0,3 ⁰C
Displej: LCD
Pamäť: 32 meraní
Rozmery: 105 x 48 x 150 mm
Hmotnosť: 165 g vrátane batérií
Teplota použitia: 16 – 35 ⁰C
Vlhkosť: do 85 %
Tlak vzduchu: 70 – 106 kpa
Teplota skladovania: 20 – 55 ⁰C, vlhkosť 10 – 93 %
Chybové hlásenia
Er2: Teplota prostredia pri meraní je mimo rozsahu. Prístroj používajte pri teplote 16 – 35 ⁰C.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: